List of Holidays

Sr. No. Holiday Date Day No. of Days
1 PARSHURAM JAYANTI 25-04-2020 Saturday 1
2 RATHYATRA 23-06-2020 Tuesday 1
3 BAKARI EID 01-08-2020 Saturday 1
4 RAKSHABANDHAN 03-08-2020 Monday 1
5 JANMASHTMI 12-08-2020 Wednesday 1
6 PARNA 13-08-2020 Thursday 1
7 INDEPENDENCE DAY 15-08-2020 Saturday 1
8 PATETI 16-08-2020 Sunday 0
9 SAMVATSARI 22-08-2020 Saturday 1
10 MUHHORAM 29-08-2020 Saturday 1
11 GANDHI JAYATI 02-10-2020 Friday 1
12 DASSHERA 25-10-2020 Sunday 0
13 IDD-E-MILAN 30-10-2020 Friday 1
14 SARDAR PATEL JAYANTI 31-10-2020 Saturday 1
15 DIWALI VACATION 12-11-2020 to 02-12-2020 Thursday to Wednesday 21
16
17 CHRISTMAS 25-12-2020 Friday 1
18 NEW YEAR 01-01-2021 Friday 1
19 UTTARAYAN 14-01-2021 Thrusday 1
20 VASI UTTARAYAN 15-01-2021 Friday 1
21 REPUBLIC DAY 26-01-2021 Tuesday 1
22 MAHASHIVRATRI 11-03-2021 Thursday 1
23 HOLI 29-03-2021 Monday 1
24 DHULETI 30-03-2021 Tuesday 1
TOTAL 41