NEP:2020 Task Force

NEP:2020 Task Force

Members From School
Dr. Nirav Thakkar
Mr. Jashwant. N. Patel
Ms. Bhavna N. Thakkar
Mr. Pravin P. Mahalay
Ms. Jasmine Christie
Ms. Sarita Arya
Ms. Jahnvi Varia
Ms. Devangi Thanki